BEZPIECZEŃSTWO NA ZBIORNIKACH JEZIORA ŻYWIECKIEGO

BEZPIECZEŃSTWO NA ZBIORNIKACH JEZIORA ŻYWIECKIEGO

     Na początku listopada w naszym schronisku miało miejsce spotkanie  w ramach podjętej w lipcu inicjatywy "Bezpieczne  korzystanie  z zasobów wodnych Zbiornika Tresna". Organizatorami spotkania był Klub Żeglarski "Halny" oraz Żywiecki Oddział Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa na Jeziorze Żywieckim oraz podjętych działań profilaktycznych   w tym zakresie. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Zlewni w Żywcu, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzania Kryzysowego, a Powiat Żywiecki reprezentował Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.